Reiki

jn healing

REIKI & KRISTALLER

Vad är Reiki?

                   

Reiki är det japanska ordet för Universell Livskraftsenergi. När man delar upp ordet i två delar, så betyder "Rei"

universell och "Ki" transcendental, andlig, mystisk kraft, essens. Ki beskrivs som den vitala liftkraftsenergin, mycket lik Chi i den kinesiska akupunkturen, Ljuset för kristna och bioplasma-energi för ryska forskare. En reikihealer har förmågan att kanalisera denna kraft och överföra den till någon annan. Energin strömmar in genom healerns kronchakra och passerar de övre chakrana till hjärtchakrat och solar plexus. Resten passerar sedan genom armarna och händerna till den behandlades kropp. Energin kommer huvudsakligen  in via våra sju stora energicentra, s.k chakran. Den flödar vidare i kroppen  genom ett nätverk av energibanor, s.k. meridianer. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, men också till vårt psyke. När energiflödet störst eller hindras, störs också funktioner i kroppen. Dessa störningar benämns ofta blockeringar. Negativa känslor och tankar skapar dessa blockeringar - något som finns hos alla människor. När blockeringarna blir lånvariga, genom  negativa känslo- och tankemönster - uppstår olika sjukdomssymptom. Reikienergin löser upp blockeringarna och laddar de drabbade områdena med positiv energi. Den negativa energin upplöses och försvinner. Reikin renar energibanorna och tillåter energin att strömma fritt. Därmed får kroppen en chans till läkning och återhämtning.


Hur funkar det?

En reikibehandling innebär att healern lägger sina händer på eller utanför klientens kropp på positioner som motsvarar de sju stora chakrana. Dessa chakran är sammanlänkade med olika körtlar och organ i kroppen, vilket innebär en växelverkan mellan det eteriska systemet (energicentren) och det endokrina systemet.  En obalans i ett chakra ger problem i den fysiska kroppen, och vice versa. Reiki helar på alla nivåer.  Behandlingen ger djup avslappning som leder till att spänningar löses upp, både fysiskt och mentalt. Kroppen och psyket kan därmed återhämta sig och använda sin energi på rätt sätt och läka sig själv. Tankar och känslor får en möjlighet att komma upp till ytan, så att man sedan kan släppa taget om dem.  Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och energifylld på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ.

Man brukar säga att Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället.


Chakrasystemet och endokrina systemet:

Kronchakrat - tallkottskörteln

Pannchakrat - hypofysen

Halschakrat - sköldkörteln

Hjärtchakrat - tymus

Solar plexuschakrat - binjurar

Navelchakrat - äggstockar, testiklar

Rotchakrat - binjurar


Dessutom inbegrips alla organ som finns nära respektive chakra.


Effekter av Reikibehandlingar:

-Balanserar och förstärker energi

-Ökar medvetenhet och intuition

-Ökar kreativitet

-Främjar självläkande

-Frisläpper känslor

-Reducerar stress

-Arbetar på sjukdomens orsaksnivå


Reiki klassas av skatteverket som rehabiliterande friskvård!  Läs mer:


Priser:

Reikibehandling 90 min 800 kr

Reikibehandling 60 min 550 kr

Reikibehandling distans 45 min 350 kr

Reikibehandling Energy Boost 30 min 350 kr

Paketpris 2 x 60 min 1 000 kr, 3 X 60 min 1500 kr


Läs mer:Copyright @ All Rights Reserved