Kristaller

jn healing

REIKI & KRISTALLER

Kort om stenar och kristaller

All materia är energi. Allt liv är energi, fysiskt som andligt. Människokroppen och stenar består delvis av samma materia, t.ex. kvarts, kisel och vatten. Vår kropp innehåller stora mängder kiseloxid i form av flytande kristaller - i hjärnan, blodplasman och nervsystemet. Stenar och kristaller är några av de mest staila formerna av materia i hela universum.  En kristall är en geometriskt formad sammansmält mineral, sockerart eller substans vars molekyler eller atomer är placerade i ett återkommande mönster, vilket ger kristallen dess symmetriska utseende och  konstanta svängning.  Denna stabila geometriska ordning med exakt precision har också lett till att kristaller används som programmeringsredskap.  De är också användbara som healingredskap.Till skillnad från stenar kan kroppens vibrationsfrekvens förändras och bli oharmonisk. Kristaller kan vara till hjälp genom att de har en kapacitet att forma och behålla en specifik energiform och förmedla information mellan subtila nivåer eller existensplan, vilket innebär att de kan förstärka och fokusera energi direkt på ett specifikt område som behöver bearbetas.


Varför använder jag kristaller?

Reiki i sig är en  komplett och kraftfull healingmetod och behöver inte kompletteras med andra metoder. Många reikiutövare känner dock intiutivt att de vill arbeta med andra metoder eller lägga till olika procedurer, för att förstärka eller påskynda effekten.  I tusentals år har människor använt kristaller och stenar i smycken, vid ritualer, som beskydd mm.  Många människor kan också känna energi eller speciella egenskaper hos stenarna. Detta är något som fascinerar mig, och varför jag har valt att arbeta med stenar och kristaller.

Det finns många sätt att använda kristaller tillsammans med Reiki, för att förstärka, rikta och påskynda healingen. Jag väljer sätt utifrån klientens behov och önskemål.   


Jag utför också kristalläsning. I en kristalläsning får klienten  välja olika stenar och kristaller enligt särskilda instruktioner, och  kristalläsaren tolkar vad stenarna berättar. Stenarna som väljs är alltid de som man för tillfället behöver i sitt liv, och därför innebär kristalläsning också råd om olika sätt att arbeta med stenarna för att på så sätt tillgodogöra sig deras energier.  Detta kan innebära nya insikter och vägledande svar, vilket är en start för en process med personlig utveckling, healing och självförverkligande.

En kristalläsning tar 30 minuter och kostar 350 kr.Copyright @ All Rights Reserved